התאמת גודל מסך
תיאור אנימציה:

It's a random as the weather, but maybe this is what the creator of this animation thought the video for this song should look like.

הוסף ב 07 May 2007