משחקי מלכודות

שחקו משחקי מלכודות ב Y8.com. המטרה שלכם היא להתחמק מכל המלכודות שהונחו במקצועיות וחפצים ממולכדים כדי לסיים את המשחק בהצלחה. מצד שני, אתם יכולים לבחור להיות מטמין המלכודות כשהמטרה שלכם היא להניח את המלכודות ההרסנית ביותר ולתפוס את היריבים!