התאמת גודל מסך
פרטי המשחק

Arko is a short and minimalist puzzle game. Chill out to this relaxing brain-teaser. Immerse yourself in the soothing dynamic music as you progress in each level. Rotate the pieces to complete the puzzles.

Category: חשיבה
הוסף ב 29 Apr 2020