התאמת גודל מסך
פרטי המשחק

Play the three Bowling Balls and knock down the three pins to win. If you get it you will win a gold medal if you win gold medal. you unlock a new Bowling Ball to play

הוסף ב 03 Jun 2020