התאמת גודל מסך
פרטי המשחק

Click or press space when clock-needle matches right color!

Category: מיומנות
הוסף ב 10 Aug 2016