התאמת גודל מסך
פרטי המשחק

Rotate (2022) is a top-down tunnel-maneuvering game. Hold [Space], rotate the pointer using the arrow keys and release [Space] to thrust forward. Hold [Space] again to stop and make a turn.

Category: מיומנות
הוסף ב 15 May 2022