התאמת גודל מסך
פרטי המשחק

Tap on one number and, then, tap on another, same number. They will merge in a new, higher, one. In case of no same numbers just tap anywhere on the grid.

Category: חשיבה
הוסף ב 21 Aug 2021